Általános Kémiai
Laboratóriumi Gyakorlat (altkemlabk17la, kv1c4alp és kk5t4alp)
és
Számolási Gyakorlat (altkemszamk17ga, kv1c2al2 és kk5t2al2)

2017/2018 1. félév

A gyakorlatok célja

A laborgyakorlat és a számolási gyakorlat célkitűzése összetett:

  1. az alapvető laboratóriumi műveletek megismertetése (tömeg-, térfogat-, sűrűség-, hőmérsékletmérés, oldatkészítés, melegítés, berendezések összeállítása, keverékek szétválasztása [szűrés, desztilláció]), a laboratóriumi jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása
  2. az Általános kémia című előadás anyagának illusztrálása (reakciótípusok [sav-bázis, redox, komplex- és csapadékképződés], kémiai egyensúly, anyagszerkezet, termokémia, fázisátalakulások)
  3. alapos kémiai előismeretekkel nem rendelkező hallgatók érdeklődésének felkeltése, a felzárkózás segítése
  4. az alapvető kémiai számítások (egyenletrendezés, sztöchiometria, egyensúlyok) megismertetése és begyakoroltatása

A gyakorlatnak hangsúlyozottan nem célja:

  1. nagy szerelést igénylő, bonyolult kísérletek elvégzése (inkább több, rövidebb gyakorlat legyen, mint kevés, hosszabb)
  2. drága eszközök, anyagok, veszélyes anyagok használata
  3. egyes fizikai mennyiségek számértékének pontos meghatározása (a precíz méréstechnika elsajátítása a későbbi laborgyakorlatokon [elsősorban a fizikai kémiai laborgyakorlatokon] fog megtörténni, itt inkább az a cél, hogy megmutassuk, hogy milyen elven lehet a mennyiséget megmérni, számba vegyük a mérésnél elkövetett hibákat és megbecsüljük a kapott számérték megbízhatóságát)

Jelentkezés a gyakorlatokra

A laboratóriumi és a számolási gyakorlatra a hallgatónak a Neptun-ban kell jelentkeznie. A félév végén csak az a hallgató kaphat jegyet, aki a tárgyat a Neptunban felvette. A tárgyfelvétellel kapcsolatos gondokat a Tanulmányi Osztályon kell jelezni. Bár a tárgyakat a Neptunban fel kell venni, a gyakorlati csoportok beosztása tekintetében 2017 őszén a Neptun rendszert nem tekintjük mérvadónak. Mind a számolási, mind a laboratóriumi gyakorlaton ezen a holnapon, alább hirdetett beosztás szerint fogadjuk a hallgatókat.

A haladó csoport

Magyarfalvi Gábor laboratóriumi csoportja haladó szintű. A haladó csoport számolási gyakorlati foglalkozásait Broda Balázs tartja (a Neptun rendszerben átmenetileg itt is Magyarfalvi Gábor neve szerepel). A haladó csoportba a beiratkozás napján írt, emelt szintű dolgozat alapján lehet bekerülni. A dolgozaton jól megfelelt hallgatók elektronikus levélben kapnak meghívást a haladó csoportba. Az értesítést követően ezek a hallgatók jelentkezhetnek a Magyarfalvi Gábor vezette laboratóriumi és Broda Balázs vezette számolási gyakorlati csoportba. Aki nem kap értesítést a haladó csoportba való felvételről, az ne vegye fel az emelt csoport kurzusait a Neptun-ban.

A 2014-nél korábban végzett laboratóriumi gyakorlat elfogadásáról

Azok a hallgatók, akik intézményünkben 3 kredites általános kémiai laboratóriumi gyakorlatot végeztek a korábbi években, a 9. laborcsoportba jelentkezzenek a Neptun-ban. A kredit növekményt házi feladat kidolgozásával szerezhetik meg, laboratóriumba nem kell járjanak.

A laborgyakorlat

A laboratóriumi kurzus 6 gyakorlatból áll, amelyet a hallgatók kéthetente végeznek. A számolási gyakorlat és a laborgyakorlat teljesen külön tanegységet alkot.

Felkészülés a laborra

A laborgyakorlatok leírása részben a Praktikumban (Dr. Lengyel Béla, Dr. Hartmann Hildegard, Dr. Meszticzky Aranka, Dr. Nyilasi János, Dr. Székely Tamás: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.) részben e honlapon található. A hallgatónak a leírás alapján minden gyakorlatra fel kell készülni, beleértve a legelsőt is. (A Praktikumból megtanulandó részekre az interneten elérhető anyagok Pr-ként hivatkoznak.) A Praktikum tankönyvboltban, jegyzetboltban nem kapható. Használt példányok antikváriumban vagy magasabb éves kollégáktól beszerezhetők. A kémia könyvtár néhány példányt kölcsönöz és számos olvasótermi példányt tart helyben olvasásra.

Az aznapi gyakorlat anyagából és a labormunka általános feltételeiből a hallgatók minden gyakorlaton dolgozatot írnak. Az a hallgató, aki a dolgozat alapján nyilvánvalóan készületlenül érkezett, a gyakorlatról elküldhető.

A laborgyakorlatok rendje

A gyakorlatok egy része a laboratóriumi alapműveleteket gyakoroltató kísérlet, ezek egy részét minden hallgató elvégzi, másokat a fél-fél laborcsoport végez el, ismét mások páros kísérletek, amelyeket mérőpárok végeznek el. Az alapvető kémiai kísérletek megismerése kémcsőreakciók elvégzésével történik. Az elmélet alátámasztásául szolgáló kísérletek pedig általában bemutatókísérletek, amelyeket az oktató vagy egy hallgató(pár) készít elő.

Minden, az adott napra előírt kísérletből (+ a labormunka szabályaiból) fel kell készülni. Jegyzőkönyvet a saját kísérletekből (akár egyéni, akár páros kísérlet) valamint a bemutatókísérletekből kell írni. Jegyzőkönyvként A4-es formátumú, nem spirál füzet szolgál. Az első gyakorlati foglalkozáson egy megfelelő, üres füzettel kell megjelenni.

Az első laboratóriumi gyakorlaton kötelező a megjelenés. Ezen a foglalkozáson kerül sor a tűz- és balesetvédelmi oktatásra. A további laboratóriumi munkában nem vehet részt az a hallgató, aki balesetvédelmi oktatásban nem részesült.

Mulasztott laboratóriumi gyakorlat pótlására alapvetően nincs mód. Betegség, baleset vagy más váratlan akadályoztatás esetén sem tudjuk garantálni a pótlást, mivel a laboratóriumi férőhelyek száma korlátozott. Csak indokolt esetben, egyedi mérlegelés mellett, kivételes intézkedéssel jön szóba pótlás. Erre vonatkozó kéréssel Szabados Ágnest kell keresni.

Labortematika

A labormunka feltételei: Mielőtt elkezdenénk...: balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási tudnivalók, a jegyzőkönyv vezetése

időpontgyakorlat
sorszáma
leírás
szept. 21., 22., 28., 29. 1. tömegmérés, térfogatmérés, sűrűségmérés, gázok relatív sűrűsége
okt. 5., 6., 12., 13. 2. átkristályosítás, redox reakciók, atomszínképek, molekulaszínképek
okt. 19., 20., 26., 27. 3. NaCl/CaCO3 keverék összetételének meghatározása kioldással, gázbürettával; csapadékképződési reakciók, gázok diffúziósebessége
nov. 9., 10., 16., 17., 30. 4. sav-bázis- és redoxititrálás; komplexképződési reakciók
nov. 16., 23., 24., 30., dec. 1. 5. desztilláció, olvadáspont-/forráspontmérés, sav-bázis reakciók
dec. 7., 8., 14., 15. 6. sav-bázis egyensúlyok (hidrolízis, pufferoldatok), különböző kémiai egyensúlyok kölcsönhatása; reakciósebesség; közömbösítési hő meghatározása; ozmózisos kísérletek

Félév végi laborjegy

A jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a Neptunban a tárgyat felvegye és a laborgyakorlatok legalább 80%-át teljesítse (jegyzőköny elfogadva). A gyakorlati jegy kialakításában a labormunka, a jegyzőkönyvek, felelések, valamint a gyakorlaton írt dolgozatok játszanak szerepet. A jegy kialakításának pontos módja az egyes gyakorlatokon eltérhet.

Laborcsoportok

A 2017/2018. tanév 1. félévében 8 laborcsoport működik. A 9. csoportnak laborfoglalkozást nem tartunk.
A hallgatók beosztása a laboratóriumi gyakorlati foglalkozásokon a következő táblázatban található: altkem_gyak_csoportok_2017osz.pdf [2017.09.30.].

időpontcsoport   labor   oktató
csütörtök, 8-14   szept. 21., okt. 5., 19., nov. 9., 23., dec. 7. 4.609 Kolos Zsuzsanna
611 Szabados Ágnes
szept. 21., okt. 5., 19., nov. 23.(5. gyak.), 30.(4. gyak.), dec. 14.    6. (haladó)  603 Magyarfalvi Gábor   
szept. 28., okt. 12., 26., nov. 16., 30., dec. 14.    2. 611 Harmat Veronika
szept. 28., okt. 12., 26., nov. 9., 16., dec. 7.    1.603 Szalay Roland
péntek, 8-14szept. 22., okt. 6., 20., nov. 10., 24., dec. 8. 3.609 Vass Gábor   
5.611 Varga Bence
szept. 29., okt. 13., 27., nov. 17., dec. 1., 15. 7. 609 Vass Gábor
8.611 Kolos Zsuzsanna

A számolási gyakorlat

A számolási gyakorlat tematikája

A számolási gyakorlatok elsősorban Dr. Hartmann Hildegard: Általános kémiai példatár (3. kiadás, ELTE, 2010) című jegyzetére támaszkodnak. A Hartmann példatár a jegyzetboltban nem kapható. Használt példányok antikváriumban vagy magasabb éves kollégáktól beszerezhetők. Kölcsönözhető és olvasótermi példányok hozzáférhetők a kémia könyvtárban. Egyszerűbb feladatokat tartalmaz Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából című példatára (8. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002).

A gyakorlat egyes témaköreihez a H jellel sorolt oldalak tartoznak a Hartmann példatárból és V jellel sorolt oldalak vonatkoznak a Villányi példatárra.

1. témakör
szept. 13.oldatkoncentrációk jellemzése, H18-29, H32-33V25-36, V141-142, V144-145
koncentrációegységek átszámítása
szept. 20.   egyenletrendezésH6-17V38-58
szept. 27.oldhatóság, hőmérsékletfüggés,
kristálykiválásokH29-35V36-37, V137-144
okt. 4.sztöchiometria, egyszerű reakciók, tisztaság,   H52-59 , H63-69, H71-74 részben   V69-87, V171-179
termelés, gáztörvények, gázreakciók
okt. 11.titrálások, visszatitrálásokH36-51V144-158
2. témakör
egyenletrendezés +
okt. 25. kémiai egyensúly, gázegyensúlyok H59-63, H69-70, H104-105, H142-148, H153-154   V60-65, V82-85
nov. 8. sav/bázis egyensúlyok: erős savak/bázisok   H99-100, H106-108, H110-111, H149 részben V196-204
nov. 15.   egyértékű gyenge savak/bázisok H100-104, H109, H111-112, H114, V204-207, V209-211
hidrolízis H116-117, H120-125, H149-152 részben
nov. 22. pufferoldatok, pufferkapacitás H135-140, H149-152 V211-216
dec. 6. konzultáció H99-154 V60-65, V82-85, V144-158, V196-216

Számolási gyakorlat csoportok

A 2017/2018. tanév 1. félévében 6 számolási gyakorlat csoport indul:

időpontteremcsoport   oktató
szerda, 10-12   szept. 13., 20., 27.,
okt. 4., 11., 18., 25.,
nov. 8., 15., 22., 29.,   
dec. 6., 13.
Északi Tömb -1.62 1. Vass Gábor
Északi Tömb -1.64 2. Szalay Roland   
Északi Tömb 0.99 3. Szabados Ágnes
Kémia Épület 160 4.Czirók Ede  
Kémia Épület 058 Ruff terem    5.Dürvanger Zsolt   
Kémia Épület 158   6. (haladó)   Broda Balázs   

A hallgatók beosztása a számolási gyakorlati foglalkozásokon a következő táblázatban található: altkem_gyak_csoportok_2017osz.pdf [2017.09.30.].

A számolási gyakorlat számonkérése

A számolási gyakorlat számonkérése a szorgalmi időszakban, a számolási gyakorlat idejében írt két zárthelyi (zh) dolgozattal történik. A dolgozatok ideje és helye:

Az első zárthelyi dolgozat eredménye: zh1.pdf

A második zárthelyi dolgozat eredménye: zh2.pdf

A két zárthelyi összesített eredménye és a megajánlott gyakorlati jegyek: gyakjegy_2016osz.pdf

Az utóvizsga zárthelyi eredménye és az utóvizsga jegyek: szamgyak2017_uv.pdf

Az a hallgató, aki elégtelen számolási gyakorlat érdemjegyet szerzett a 2017/2018 tanév első félévében, nem kollokválhat ebben a vizsgaidőszakban általános kémia tárgyból.

Félév végi számolási gyakorlati jegy

A jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a tárgyat a Neptunban felvegye és

ÉS

A szorgalmi időszakban elégtelen jegyet kap az a hallgató, aki a fenti kritériumok valamelyikét nem teljesíti. Elégtelen érdemjegy esetén utóvizsgajegy szerezhető, a vizsgaidőszakban iratott utóvizsga dolgozat alapján. Az utóvizsga dolgozat a félév teljes anyagát felöleli. Az utóvizsgára a Neptun rendszerben jelentkezni kell.

Az oktatók elérhetősége

A számolási gyakorlattal kapcsolatos szervezési és adminisztratív kérdésekben Vass Gábor tanár úr illetékes. A laboratóriumi gyakorlattal kapcsolatos adminisztratív ügyekben Szabados Ágnes tanárnőt kell keresni. Minden más kérdésben a laborgyakorlat ill. számolási gyakorlat csoport oktatója illetékes. Az itt szereplő mellékek a porta melletti telefonról közvetlenül hívhatók, városi vonalról a 372-2500-as telefonszám után lehet tárcsázni.

Név Szoba száma Telefonszám e-mail
Broda Balázs 116, 123 balazsbroda kukac gmail pont com
Czirók Ede czir kukac ludens pont elte pont hu
Dürvanger Zsolt 5.123 65-47 drvanger kukac caesar pont elte pont hu
Harmat Veronika 5.123 65-47 veronika kukac chem pont elte pont hu
Kolos Zsuzsanna 604 16-21 kolos kukac chem pont elte pont hu
Magyarfalvi Gábor 542 65-87 gmagyarf kukac chem pont elte pont hu
Szabados Ágnes 644 12-02 szabados kukac chem pont elte pont hu
Szalay Roland 638 16-07 szalayr kukac chem pont elte pont hu
Varga Bence vargabence16 kukac gmail pont com
Vass Gábor 644 12-02 vassg kukac elte pont hu

Az általános kémia előadás web-es anyagai

Tarczay tanár úr honlapján

Pasinszki tanár úr honlapján


Az oldal készítője: Frigyes Dávid, egyetemi adjunktus (© 2006-2008.) Utolsó módosítás: 2017. dec. 18.