Általános Kémiai
Laboratóriumi Gyakorlat és Számolási Gyakorlat

 

Ez a honlap archív anyagokat tartalmaz.
A 2021/22 őszi félévben szervezett általános kémia tárgyak anyagai a Canvas LMS rendszer alatt érhetők el.
Belépés neptun kóddal: canvas.elte.hu

 

A gyakorlatok célja

A laborgyakorlat és a számolási gyakorlat célkitűzése összetett:

  1. az alapvető laboratóriumi műveletek megismertetése (tömeg-, térfogat-, sűrűség-, hőmérsékletmérés, oldatkészítés, melegítés, berendezések összeállítása, keverékek szétválasztása [szűrés, desztilláció]), a laboratóriumi jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása
  2. az Általános kémia című előadás anyagának illusztrálása (reakciótípusok [sav-bázis, redox, komplex- és csapadékképződés], kémiai egyensúly, anyagszerkezet, termokémia, fázisátalakulások)
  3. alapos kémiai előismeretekkel nem rendelkező hallgatók érdeklődésének felkeltése, a felzárkózás segítése
  4. az alapvető kémiai számítások (egyenletrendezés, sztöchiometria, egyensúlyok) megismertetése és begyakoroltatása

A gyakorlatnak hangsúlyozottan nem célja:

  1. nagy szerelést igénylő, bonyolult kísérletek elvégzése (inkább több, rövidebb gyakorlat legyen, mint kevés, hosszabb)
  2. drága eszközök, anyagok, veszélyes anyagok használata
  3. egyes fizikai mennyiségek számértékének pontos meghatározása (a precíz méréstechnika elsajátítása a későbbi laborgyakorlatokon [elsősorban a fizikai kémiai laborgyakorlatokon] fog megtörténni, itt inkább az a cél, hogy megmutassuk, hogy milyen elven lehet a mennyiséget megmérni, számba vegyük a mérésnél elkövetett hibákat és megbecsüljük a kapott számérték megbízhatóságát)

Jelentkezés a gyakorlatokra

A laboratóriumi és a számolási gyakorlatra a hallgatónak a Neptun-on kell jelentkeznie.

A laborgyakorlat

A tavaszi félévben laborgyakorlat nem indul.

A laboratóriumi kurzus 6 gyakorlatból áll, amelyet a hallgatók kéthetente végeznek. A számolási gyakorlat és a laborgyakorlat teljesen külön tanegységet alkot.

Felkészülés

A laborgyakorlatok leírása részben a Praktikumban (Dr. Lengyel Béla, Dr. Hartmann Hildegard, Dr. Meszticzky Aranka, Dr. Nyilasi János, Dr. Székely Tamás: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.) részben e honlapon található. A hallgatónak a leírás alapján minden gyakorlatra fel kell készülni, beleértve a legelsőt is. (A Praktikumból megtanulandó részekre az interneten elérhető anyagok Pr-ként hivatkoznak.) A Praktikum kereskedelmi forgalomban nem kapható, kölcsönözhető és helyben olvasható példányok a Kémiai Intézet könyvtárában találhatók (Északi tömb 1. emelet 1.116). Az aznapi gyakorlat anyagából és a labormunka általános feltételeiből a hallgatók minden gyakorlaton dolgozatot írnak. Az a hallgató, aki a dolgozat alapján nyilvánvalóan készületlenül érkezett, a gyakorlatról elküldhető.

A gyakorlatok rendje

A gyakorlatok egy része a laboratóriumi alapműveleteket gyakoroltató kísérlet, ezek egy részét minden hallgató elvégzi, másokat a fél-fél laborcsoport végez el, ismét mások páros kísérletek, amelyeket mérőpárok végeznek el. Az alapvető kémiai kísérletek megismerése kémcsőreakciók elvégzésével történik. Az elmélet alátámasztásául szolgáló kísérletek pedig általában bemutatókísérletek, amelyeket az oktató vagy egy hallgató(pár) készít elő. Minden, az adott napra előírt kísérletből (+ a labormunka szabályaiból) fel kell készülni. Jegyzőkönyvet a saját kísérletekből (akár egyéni, akár páros kísérlet) valamint a bemutatókísérletekből kell írni. Jegyzőkönyvként A4-es formátumú, nem spirál füzet szolgál. Az első gyakorlati foglalkozáson egy megfelelő, üres füzettel kell megjelenni.

Labortematika

A labormunka feltételei: Mielőtt elkezdenénk...: balesetvédelmi és elsősegély-nyújtási tudnivalók, a jegyzőkönyv vezetése

időpontgyakorlat
sorszáma
leírás
1. tömegmérés, térfogatmérés, sűrűségmérés, gázok relatív sűrűsége
2. átkristályosítás, redox reakciók, atomszínképek, molekulaszínképek
3. NaCl/CaCO3 keverék összetételének meghatározása kioldással, gázbürettával; csapadékképződési reakciók, gázok diffúziósebessége
4. sav-bázis- és redoxititrálás; komplexképződési reakciók
5. desztilláció, olvadáspont-/forráspontmérés, sav-bázis reakciók
6. sav-bázis egyensúlyok (hidrolízis, pufferoldatok), különböző kémiai egyensúlyok kölcsönhatása; reakciósebesség; közömbösítési hő meghatározása; ozmózisos kísérletek

Félév végi jegy

A jegy megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a laborgyakorlatok legalább 80%-át teljesítse (jegyzőköny elfogadva). A gyakorlati jegy kialakításában a labormunka, a jegyzőkönyvek, felelések, valamint a gyakorlaton írt dolgozatok játszanak szerepet. A jegy kialakításának pontos módja az egyes gyakorlatokon eltérhet.

A számolási gyakorlat

Tematika

A számolási gyakorlatok elsősorban Dr. Hartmann Hildegard: Általános kémiai példatár (3. kiadás, ELTE, 2010) című jegyzetére támaszkodnak. A Hartmann példatár megvásárolható a jegyzetboltban (Déli tömb alagsor -1.330/A). Egyszerűbb feladatokat tartalmaz Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából című példatára (8. kiadás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002). A gyakorlat egyes témaköreihez a H jellel sorolt oldalak tartoznak a Hartmann példatárból és V jellel sorolt oldalak vonatkoznak a Villányi példatárra.

1. témakör
febr. 14.oldatkoncentrációk jellemzése, H18-29, H32-33V25-36, V141-142, V144-145
koncentrációegységek átszámítása
febr. 21.   egyenletrendezésH6-17V38-58
febr. 28.oldhatóság, hőmérsékletfüggés,
kristálykiválásokH29-35V36-37, V137-144
márc. 6.sztöchiometria, egyszerű reakciók, tisztaság,   H52-59 , H63-69, H71-74 részben   V69-87, V171-179
termelés, gáztörvények, gázreakciók
márc. 13.titrálások, visszatitrálásokH36-51V144-158
2. témakör
egyenletrendezés +
márc. 27. kémiai egyensúly, gázegyensúlyok H59-63, H69-70, H104-105, H142-148, H153-154   V60-65, V82-85
ápr. 3. sav/bázis egyensúlyok: erős savak/bázisok   H99-100, H106-108, H110-111, H149 részben V196-204
ápr. 17.   egyértékű gyenge savak/bázisok H100-104, H109, H111-112, H114, V204-207, V209-211
hidrolízis H116-117, H120-125, H149-152 részben
ápr. 24. pufferoldatok, összefogalalás H135-140, H149-152 V211-216

Számonkérés

A gyakorlat számonkérése a szorgalmi időszakban, a számolási gyakorlat idejében és termében írt két zárthelyi (zh) dolgozattal történik.

A dolgozatok ideje:

Félév végi jegy

A számolási gyakorlat érdemjegye elégtelennél jobb, ha

és Aki a szorgalmi időszakban írt dolgozatok alapján elégtelen gyakorlati jegyet szerez, utóvizsgán kap lehetőséget a jegyszerzésre. Az utóvizsga dolgozat a félév teljes anyagát felöleli.

Számolási gyakorlat csoport

A tavaszi félévben kizárólag számolási gyakorlat indul.

időpontteremoktatók
péntek, 8-10    Kémia épület 060 Kajtár terem   Vass Gábor   

Az oktatók elérhetősége

A számolási gyakorlattal kapcsolatos szervezési és adminisztratív kérdésekben Vass Gábor tanár úr illetékes. A laboratóriumi gyakorlattal kapcsolatos adminisztratív ügyekben Szabados Ágnes tanárnőt kell keresni. Minden más kérdésben a laborgyakorlat ill. számolási gyakorlat csoport oktatója illetékes. Az itt szereplő mellékek a porta melletti telefonról közvetlenül hívhatók, városi vonalról a 372-2500-as telefonszám után lehet tárcsázni.

Név Szoba száma Telefonszám e-mail
Vass Gábor 644. 12-02 vassg at elte dot hu
Szabados Ágnes 644. 12-02 szabados at caesar dot elte dot hu

Az általános kémia előadás honlapja

vassg.web.elte.hu/altkem


Az oldal készítője: Frigyes Dávid, egyetemi adjunktus (© 2006-2008.) Utolsó módosítás: 2020. aug. 21.